top of page
Hättan 23, 471 43 Dyrön Visningar: 13 september 2019 kl. 12.00    14 september 2019, kl. 11.00

FÖRSÄLJNING

Hättan 23, 471 43 Dyrön

Visningar:

13 september 2019 kl. 12.00    14 september 2019, kl. 11.00

Försäljning jml samäganderättslagen

Göteborgs tingsrätt har förordnat att fastigheten Tjörn Lilla Dyrön 2:20 – med adressen Hättan 23, 471 43 Dyrön – skall, för delägarnas gemensamma räkning, utbjudas till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Advokaten Karl Sjölander har förordnats att såsom god man ombesörja auktionen.


I anledning härav kungöres att nämnda fastighet kommer att försäljas på offentlig auktion som hålles på Läppstiftet konferenslokal ”Götheborg”, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg den 18 september 2019, kl. 10.00.


Fastigheten är belägen på ön ”Hättan” söder om Tjörn och norr om Marstrand. Tomten är på 1 118 kvm. Bostadshuset utgörs av 3 r o k om cirka 75 kvm (ej uppmätt) och på tomten finns även ett praktiskt uthus. Här bor man framförallt sommartid, nära klippor och salta bad. Tillträdesdag till fastigheten är den 1 november 2019.

Blivande köpare ska vid klubbslaget erlägga handpenning motsvarande 10% av inropet och resterande köpeskilling kontant på tillträdesdagen.

 

Visning hålls fredagen den 13 september 2019 kl. 12.00 och lördagen den 14 september 2019, kl. 11.00. Föranmälan krävs inte. Däremot måste den som önskar åka med färjan föran-mäla detta till båtbolaget – via tel. eller SMS – senast tre timmar före avgång (0706-775855).

Färjan den 13 september 2019 avgår kl. 10.45 från ”Rökan” och går åter från ”Hättan” kl. 14 med chartrad båt. Färjan den 14 september 2019 avgår kl. 09.50 från ”Rökan” och går åter från ”Hättan” kl. 13.20.

bottom of page