top of page

KARL SJÖLANDER 

Karl är advokat och utbildad ekonom. Efter tingsmeritering har Karl varit verksam vid advokatbyrån MAQS i Göteborg. Därefter har Karl arbetat med obeståndsrätt och företagsjuridik, ekonomisk familjerätt och brottmål vid advokatfirman Rydberg Rohdin i Kungsbacka. Karl har även varit delägare vid Allmänna Advokatbyrån i Göteborg där han arbetade med familjerätt och brottmål och har sedan arbetat tillsammans med brottmålsadvokaten Björn Hurtig.

Karl har uppträtt i flera uppmärksammade brottmål; sådana med dödlig utgång, grova narkotikabrott och grov ekonomisk brottslighet. Karl har även under mer än tio års tid företrätt parter i komplexa mål gällande bodelning, arv och annan ekonomisk familjerätt.

Karl åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och inom familjerättens samtliga områden.

0709656897

karl@lundellsjolander.com

bottom of page