top of page

KARL SJÖLANDER 

Karl är advokat och utbildad ekonom. Efter tingsmeritering har Karl varit verksam vid advokatbyrån MAQS i Göteborg. Därefter har Karl arbetat med obeståndsrätt och företagsjuridik, ekonomisk familjerätt och brottmål vid advokatfirman Rydberg Rohdin i Kungsbacka. Karl har även varit delägare vid Allmänna Advokatbyrån i Göteborg där han arbetade med familjerätt och brottmål och har sedan arbetat tillsammans med brottmålsadvokaten Björn Hurtig.

Karl har uppträtt i flera uppmärksammade brottmål; sådana med dödlig utgång, grova narkotikabrott och grov ekonomisk brottslighet. Karl har även under drygt femton års tid företrätt parter i komplexa mål gällande bodelning, arv och annan ekonomisk familjerätt.

Karl åtar sig alla uppdrag inom den ekonomiska familjerätten (även de med internationell anknytning), andra dispositiva tvistemål samt som försvarare i brottmål. 

0709656897

karl@lundellsjolander.com

bottom of page