top of page

SABINA LUNDELL

Sabina är advokat och har arbetat med familjerätt och brottmål i över tio års tid. Efter att ha arbetat med affärsjuridik på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och efter tingstjänstgöring har Sabina varit verksam advokat vid Advokatfirman Nordia, delägare vid Allmänna Advokatbyrån i Göteborg och därefter arbetat hos advokaten Björn Hurtig.

Sabina har särskild kunskap och erfarenhet av att arbeta som offentlig försvarare, hon har företrätt klienter i flertal allvarligare brottmål, såsom mord, grova vapenbrott och grova narkotikabrott. Sabina har vidare spetskompetens inom familjerätten, särskilt vårdnadsmål, men även familjerättsliga ärenden med internationell anknytning, såsom återförandeprocesser av barn enligt Haag-konventionen.

Utöver detta har Sabina ett särskilt engagemang för brottsoffer/vårdnadsklienter som utsatts för våld av någon som står dem nära och hon har därför omfattande kontakt med olika organisationer och myndigheter med sådant fokus. Sabina är styrelsemedlem i Bojen, en verksamhet för barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet. Sabina anlitas som föreläsare inom detta område.

Sabina åtar sig uppdrag som försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, ombud i såväl nationella som internationella ärenden inom familjerätten.

0767733445

sabina@lundellsjolander.com

bottom of page