top of page

VI

Efter flera års arbete vid olika familjerätts- och brottmålsbyråer bestämde vi oss för att gemensamt skapa en helt ny advokatfirma där vi tillsammans kan erbjuda en specialiserad kunskap och erfarenhet som täcker hela brott- och familjerättsområdet. Fördelen med denna inriktning är att vi kan se och arbeta med viktiga samband mellan rättsområdena vilket hjälper dig att tillvara ta dina juridiska rättigheter och möjligheter. Välkomna!

Advokat

KARL SJÖLANDER 

Advokat

SABINA LUNDELL

bottom of page